Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom takstorganisasjonene i landet. Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund, som har vært høringsorganer i utviklingen av produktet. 

Hovedhensikten med boligsalgsrapporten er å gi så god informasjon om boligen som mulig i forkant av en overdragelse. 

En god boligsalgsrapport vil langt på vei hindre at konflikter oppstår. Som navnet sier, er rapporten utviklet for omsetning av boligeiendommer. Ved behov for teknisk beskrivelse av andre typer bygninger, kan en tilstandsrapport være mer egnet.

Boligsalgsrapporten er utviklet på et eget dataprogram, og kan bare leveres av medlemmer som har fått den nødvendige opplæring. Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, som følger faste føringstekster (sjekkliste) for hver bygningsdel. Det legges spesiell vekt på områder hvor feil erfaringsmessig ofte forekommer. På en vanlig enebolig tar befaringen vanligvis 4 - 5 timer. Jeg kryper høyt og lavt for å avdekke feil og mangler. Likevel er jeg avhengig av en positiv medvirkning fra eier, for at rapporten skal bli dekkende og god. I mange tilfeller kan eier ha opplysninger om tidligere skader, tilbygg etc., som takstmannen vanskelig kan oppdage.

Det kan bestilles tilleggsmoduler, -foreløpig Arealmåling og Takst. Arealmåling blir nesten alltid utført, men oppdragsgiver kan om ønskelig få takst som et tilleggsdokument. Takstdokumentet er enkelt, ettersom beskrivelsen av eiendommen gis gjennom boligsalgsrapporten. 

Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilleggsmoduler. Klagenemnda ledes av en nøytral formann, og består av like mange representanter fra Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes


Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:   970 399 348