Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Kalkulasjon bygg Søker og kontrollfunksjoner Tegning/prosjektering Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Byggmestertjenester > Søker og kontrollfunksjoner

Søker- / kontrollfunksjoner

I henhold til Plan og Bygningsloven må alle tiltak som skal søkes etter § 93, fremmes av "ansvarlig søker". Det vil si fagmann som har den nødvendige kompetanse til å vurdere aktuelle lover og regler som gjelder det aktuelle prosjekt. Plan og bygningsloven har også bestemmelser om kontroll av prosjektering og utførelse. Kontrollen gjennomføres som dokumentert egenkontroll, eller ved ekstern kontroll, -det vil si at kontrollforetak leies inn.
I ny teknisk forskrift (TEK) er det bestemmelser om såkalt 3. parts kontroll. Det vil si at eksternt foretak må leies inn for å kontrollere utførelsen.

Jeg har sentral godkjenning som ansvarshavende, og kan påta meg oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende og/eller ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348