Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Kalkulasjon bygg Søker og kontrollfunksjoner Tegning/prosjektering Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Byggmestertjenester > Tegning/prosjektering

Tegning / prosjektering

I forbindelse med nybygg, tilbygg og reparasjoner kan jeg være behjelpelig med tegning og prosjektering.
Oppdragene er begrenset til tiltaksklasse 1, -det vil si boliger, garasjer og uthus samt mindre forretningseiendommer.

I første omgang kan det være snakk om å diskutere-, og komme med ideer til løsninger. Jeg kan i første omgang lage målsatte skisser, og eventuelt senere tegne anmeldelsestegninger til kommunen, og arbeidstegninger.

I et hvert byggeprosjekt, stort eller lite, er det viktig å ha gjennomarbeidet tegninger og planer på forhånd. Omgjøringer under prosessen er unødvendige, og kostbare.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348