Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Takst av næringseiendom

Takst av næringseiendom

Jeg er godkjent for takst av næringseiendommer.

Den vanligste metoden for å fastsette verdien på næringseiendommer, er å se hva en eiendom kan generere av netto inntekter gjennom året.

I den forbindelsen må man støtte seg til faktiske leieinntekter, uten å knytte verdifastsettelsen for mye til nåværende eiers drift og avkastning.

Det er viktig å se hvilket inntektspotensiale eiendommen har. Viktige momenter i den forbindelsen er blant annet følgende:

  • Lokalenes egnethet til alternativ bruk.
  • Beliggenhet i forhold til vei, jernbane, kai etc.
  • Kvaliteten på lokalene -dørhøyder, takhøyde, dagslys, elektrisk anlegg etc.
  • Dersom det er en service/handelsbedrift -beliggenhet i forhold til kundegrunnlag.
  • Bygningenes vedlikehold og standard, -behov for oppgraderinger.
  • Tomteforhold -adkomst, parkeringsforhold, hellingsforhold, etc.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348