Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Skadetakst

Skadetakst

Jeg påtar meg gjerne taksering av skader, enten det er store omfattende skader, eller mindre detaljer. Mange av oppdragene gjelder vurdering av skader og mangler i forbindelse med eierskifte.

Skadene kan være svært forskjellige. Ofte har skader på bygninger sammenheng med fukt eller kondens i konstruksjonene. Fukt fører igjen til mugg og råteskader, som kan være skadelig for innemiljøet. Det er derfor viktig å stanse fukttilgangen, og begrense skaden så snart den blir oppdaget.

En skadetakst skal inneholde faste elementer, som skadens årsak, -omfang og forslag til utbedring. Takstmannen gjør en objektiv vurdering av skaden, og vurderer en faglig forsvarlig utbedringsmetode. Det er imidlertid saksbehandleren i forsikringsselskapet som vurderer om skaden utløser erstatning.

I de tilfeller skader skal utbedres av innleide håndverkere, medvirker jeg gjerne til planlegging og oppfølging av utbedringene. Som følge av den nye Plan og Bygningsloven med forskrifter, er det krav om at søker- og kontrollfunksjonene utføres av godkjent fagmann.

I konflikter mellom tiltakshaver og utførende håndverker, hvor det er mistanke om mangelfullt utført håndverk, kommer jeg gjerne inn og foretar en objektiv, teknisk vurdering. Vurderingen resulterer i en skaderapport, som eier eller advokat kan bygge videre oppfølging på.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348