Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Eiendommen kalkuleres som om det skulle bygges nytt med dagens standard, men med hensyn til den aktuelle materialbruk. Det gjøres fradrag for generell slitasje og åpenbare feil og mangler. Bygningsverdiene inkludert tomteverdi, gir eiendommens tekniske verdi.
 
Med den tekniske verdien som grunnlag, må takstmannen vurdere beliggenheten og markedsforholdene på stedet. Med takstmannens lokalkunnskap og kjennskap til markedet,  fastsettes markedsverdien etter beste skjønn.

Låneverdien er en forsiktig vurdert markedsverdi. Takstmannen skal være garantist for de verdier som ligger i eiendommen. Banker og låneinstitusjoner legger som regel låneverdien i taksten til grunn for sikkerheten, ved opptak av nye lån eller refinansiering.

En takst må ikke forveksles med en tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport. Den tekniske beskrivelsen er mye enklere ved en takst, og beskriver bare lett synlige og åpenbare feil og mangler.  Det mest dekkende dokumentet får du ved å bestille en boligsalgsrapport eller tilstandsrapport med takst.

Når du bestiller en takst, får du mange nyttige opplysninger samtidig.

  • Takstmannen undersøker hjemmelsforholdene (hvem som vikelig eier eiendommen), og om det påhviler heftelser eller servitutter (positive eller negative)
  • Kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt for inneværende år.
  • Tomtas areal dersom det foreligger opplysninger i kommunen. (På enkelte steder mangler målebrev)
  • Kopi av viktige dokumenter som er lagt til grunn for vurderingene, samt bilder av eiendommen.

Dersom du bestiller tilstandsrapport eller boligsalgsrapport med takst får du i tillegg:

  • Takstmannen undersøker med det lokale elektrisitetsverk/el.tilsynet om det er registrert pålegg om utbedringer av anlegget.
  • Det undersøkes med det lokale branntilsyn om det er registrert mangler og gitt pålegg om utbedringer av piper og fyringsanlegg.

 
Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:   970 399 348