Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en objektiv, teknisk vurdering av eiendommens tomt og bygninger på et angitt tidspunkt. Rapporten har mange likhetstrekk med boligsalgsrapporten, men kan lettere tilpasses andre behov for teknisk gjennomgang enn i forbindelse med salg av bolig. Tilstandsrapporten var på markedet i mange år før boligsalgsrapporten kom. Tilstandsrapporten kan med fordel kombineres med en tiltaksrapport, som baseres på samme befaring.

På en boligeiendom foretas en systematisk gjennomgang av bygningene fra kjeller til loft. Befaringen av en vanlig bolig tar 4 - 5 timer. Befaringen og samtalen med eieren resulterer i en detaljert beskrivelse av eiendommen.       
Den ferdige tilstandsrapporten er et svært nyttig dokument, som kan benyttes både av kjøper og selger i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Den største fordelen med en tilstandsrapport i forhold til reklamasjoner, forsikringer etc., er at konflikter forebygges.
Det dreier seg om å gi grundige opplysninger om eiendommen på forhånd, slik at kjøperen vet hva han/hun kjøper. Tilstandsrapporten er et nyttig verktøy for å bidra til selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger. "Lov om avhending av fast eiendom"  

Tilstandsrapporten danner grunnlag for å utarbeide en tiltaksrapport og en takst over eiendommen.
Kombinasjonen tilstands- og tiltaksrapport, vil være et nyttig hjelpemiddel for å planlegge- og gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av en eiendom.

Tiltaksrapporten krever litt mer oppmåling av områder med skader. Rapporten må derfor bestilles før befaringen.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348


Ekstern lenke:

Lov om avhending av fast eiendom