Ole Reidar Grimsrud   
    Søk i våre sider:
Hovedside Boligsalgsrapport Tilstandsrapport Tiltaksrapport Verdi- og lånetakst Forenklet verdivurdering Landbrukstakst Takst av næringseiendom Skadetakst Skjønn Naturskade Byggmestertjenester Nyttige tips og råd Kompetanse 
 
Hovedside > Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med finansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et supplement til en vanlig verdi- og lånetakst, som et rimeligere alternativ.

En forenklet verdivurdering må ikke forveksles med en verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument. Verdi- og lånetaksten inneholder en beskrivelse av bygningene og tomta, og arealmåling foretas mer detaljert.

Den forenklede verdivurderingen har en svært kortfattet beskrivelse, og arealet blir bare angitt som samlet bruksareal for hver bygning. Bruttoareal (utvendig mål) blir ikke angitt. Det blir heller ikke skilt mellom primærareal eller sekundærareal.

Opplysninger innhentes av eier, og suppleres med elektronisk eiendomsregister. Byggesaksmappe i kommunen undersøkes ikke.

Jeg vil generelt anbefale en ordinær verdi- og lånetakst, men i enkelte tilfeller kan en forenklet verdivurdering være tilstrekkelig.

Ole Reidar Grimsrud
Sørås
1892 Degernes

Telefon:     69 22 76 54
Mobil:       95 73 29 55
Telefaks:   69 22 76 70

E-post:  post@o-r-grimsrud.no

Org. nr.:  970 399 348